Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Bombus Arısı Kovan - Ücretsiz Kargo

1 Kovanda yaklaşık 75-80 adet arı mevcuttur. Gönderi Sürat Kargo ile yapılacaktır.
1.750,00 ₺ KDV Dahil
1.950,00 ₺ KDV Dahil
Üretici: Bio Grup
Stok Kodu: ba01
Ücretsiz kargo
+ -

Avantaj karta 12 aya varan taksiitlerle  

Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler tarafından görünmemektedir.

1 Kovanda yaklaşık 75-80 adet arı mevcuttur.

 

SORU VE CEVAPLARLA BOMBUS ARILARININ KULLANIMI

Soru: Kovanda bulunan polen ve şurup arıya verilmeli mi?

Cevap: Kovanda size verilen şuruplukta bulunan şurup Kavun ve Karpuz serası hariç kapatılmamalıdır. Polen direkt olarak arılara veilmemeli verilirse arılar polen toplamak için serayı gezmezler yani çalışmazlar , polenin kovana koyulma amacı arıları sıcaklık artışı ya da ilaçlama için seradan uzaklaştırdığımızda verilmesidir. 

 

Soru: İlaçlama yapacağım zaman kovanı ne yapmalıyım?

Cevap: İlaçlamaya başlamadan önce kovan sera dışarısına çıkarılmalıdır. Kovan 1 günden fazla çalışmadan beklerse polen takviyesi yapılmalıdır.

 

Soru: Arılara zararlı ilaç kullanılmış ve  ilacın bekleme süresi dolamdan kovan seraya konulmuş ise ne yapmalıyım?

Cevap: Kovan zarar görmüş olabilir bu durumda yerine yeni kovan konulmalıdır.

 

Soru: Kovanı nasıl yerleştirmeliyim?

Cevap: Kovan üzerine direkt güneş ışığı gelmeyecek şekilde seranın iyi hava alan bölümüne yerden biraz yüksek konumda düz bir zemine yerleştirilmelidir.

 

Soru: Arıların çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?

Cevap: İlk olarak kovanın içini ve seranızı kontrol ediniz. Kovanda fazla polen olabilir, polen takviyesi yapmayınız. Şurupluktaki fitile arılar rahatça ulaşmalıdır (Bunun kontrolünü yapınız)

Fitilin üzeri kuruduysa tersine çeviriniz , şurup bitmiş ise dolusu ile değiştiriniz.

Eğer serada farklı çeşit ürün var ise bunların arasından arıların geçemeyeceği şekilde tül çeviriniz. Çiçeklerdeki polen durumunu kontrol ediniz.

Sera içerisindeki düşük ve yüksek sıcaklıklarda çiçeklerde polen oranı çok zayıftır. Bundan dolayı arılar çalışmayabilir.

 

Soru: Sera içerisindeki optimum nem ve sıcaklık ne olmalıdır? Düşük ve yüksek sıcaklıklarda ne yapmalıyım.

Cevap: Bombus arı kovanı içindeki işçi arıların en iyi çalıştıkları sıcaklıklar 16-28 °C dir. Yaz aylarında sera içi sıcaklık 30 °C yi aştığında zamanlarda kovan seradan alınıp akşam serin saatlerde tekrar kovana konulmalıdır. Mutlaka Sıcak hava koşullarında sera içerisindeki nemi yükseltmek amacıyla azar azar sık sulama ve bitki sıra aralarına sulama suyu verilmelidir. Soğuk kış dönemlerinde sıcaklığın 6 °C nin altına düştüğü durumda kovanı seradan alınız. Özellikle gece ısıtmalarına önem verilmeli sıcaklık mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalıdır. İyi ısıtmalı seralarda arı aktivitesi ve ömrü çok daha yüksektir.

 

DİKKAT!!! Herhangi bir sel baskını, fiziksel ( Karınca fare gibi her türlü canlı) ve kimyasal tahribatlardan firmamız sorumlu değildir.

Arılar kendilerini tehlike durumunda hissetmesi sonucunda sizi sokabilir. Bu durumdan kaynaklanacak alerjik durumlarda direkt doktorunuza başvurunuz.

 

Teslimat tarihleri ile ilgili satış temsilcilerimiz sizinle irtibata geçecektir.

 

 

 

 

İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER FUNGUSİTLER
Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim
Abamectin 1,5 gün Agrimec-Torpedo Azoxystrobin 1 gün Quadris
Acetamiprid 2 gün Mospilan-Mostar Bakır oksiklorür 1 gün TriMiltox-Gunner
Aceqiunocyl 1 gün Kanemite Benomyl 1 gün Benlate-Çekomil
Acrinathrin 3 gün Rufast Boscalid 1 gün Signum
Amitraz 1 gün Trazam-Teomin Buprimate 1 gün Nimrod
Azinphos-methyl 30 gün Gusathion-Methazin Captan 1 gün Captan-Agrocaptan
Azocylotin 2 gün Perobal-Akarit Carbendazim 1 gün Deresol-Bavistin
Bacillus thuringiensis 1 gün Agree Chlorothalonil 1 gün Daconil-Bravo
Beta-cyfluthrin 20 gün Bulldock Copper-oxycloride 1 gün Cupravit
Bifenazate 1 gün Floramite Cyflufenamid 1 gün Sanga
Bromoprophylate 1 gün Neoron-Frongo Cymoxanil 1 gün Curzate-Devil
Buprofezin 1 gün Applaud Cyprodinil-fludioxonil 1 gün Switch
Carbaryl 3 gün Hektavin Difenocazole 1 gün Score-Divident
Carbosulfan 30 gün Avantaj Dimethomorp+MZ 1 gün Acrobat
Chlorantraniliprole+Abamectin 2 gün Voliam Targo Diniconazole 1 gün Spotless
Chlofentezine 1 gün Apollo Dinocab 1 gün Karathane
Chlorfenvinphos 2 gün Birlane Dodine 1 gün Dodin-Fudine
Chlorpyrifos-ethyl 15 gün Dursban-Karbon Famaxadon+Cymoxanil 1 gün Equation pro
Chlorpyrifos-methyl 15 gün Reldan Fenbuconazole 1 gün Indor
Chlorofluazuron 2 gün Atabron-Atagol Fanhexamid 1 gün Teldor
Chlorantraniliprole 1 gün Altacor Fludioxinil 1 gün Maxim-xl
Cyantraniliprole 1 gün CİRCADEN Folpet 1 gün Folpan-Speel
Cypermethrin 15 gün Imperator-Arrivo Fosethyl - aluminium 2 gün Aliette-Veliyette-Plant
Cyromazine 1 gün Trigard-Bestgard Hexaconazole 1 gün Anvil-Antak
Deltamethrin 3 gün Decis-Deltarin Hymexazole 1 gün Tachigaren-Bestgaren
Diafentiuron 3 gün Polo-Diapol İmazalil 1 gün Magnate-Magellan
Diazinon 25 gün Basudin-Hezudin İprodione 1 gün Rovral-Bestal
Dichlorophos 3 gün DDVP Kressoxin-methyl 1 gün Candid
Dicofol 1 gün Keltane-Hektane Kükürt 1 gün Thiovit-Kumulus
Dimethoate 20 gün Rogor-Poligor Mancozeb 1 gün Didhane M45-Dikoten
Emamectin Benzoate 3 gün Proclaim Mancozeb+Metalaxyl 1 gün Ridomil-Micros'm
Endosulfan 15 gün Thiadon-Korsulfan Maneb 1 gün Didhane M22-Agroneb
Esfenvalarate 15gün Sumigold Metalaxyl 1 gün Ridomil-Planet
Ethiofencarb 2 gün Croneton Metiram 1 gün Polyram
Etoxazole 3 gün Zoom Metiram+cymoxanil 1 gün Curzeb
Fenazaquin 1 gün Totem-Magister Minoetadine 1 gün Belkute
Fenbutatin-oxide 1 gün Torque-Dark Myclobuthanil 1 gün Systane-Külhane
Flonicamid 1 gün Teppeki Nuarimol 1 gün Trimidal
Flubendiamide 1 gün Takumi - Tunga Oxadixyl+mancozeb+cymoxanil 1 gün Ripost'm
Heptenophos 2 gün Hostaquick Oxadixyl+mancozeb 1 gün Sandofan
Hexythiazox 1 gün Nissorun-Yoksorrun Penconazole 1 gün Topas-Kopuz
İmidacloprid 35 gün Confidor Procymidone 1 gün Sumiscilex-Toronaga
İndoxacarb 4 gün Avaunt-Steward Propamocarb 1 gün Previcur-Milencur
Lambda-cyhalotrin 15 gün Karate-KungFu Propineb 1 gün Antracol-Enercol
LambdaCyhalotrinBuprofezin 15 gün Karapp-Kungapp Tebuconazole 1 gün Folicur-Raxil
Lufenuron 2 gün Match Thiophanate-methyl 1 gün Enovitsüper
Malathion 15 gün Malathion-Hekthion Thiram 1 gün Pomarsol-Cekuram-Kortiram
Methomyl 8 gün Lannate-Pilar Triadimenol 1 gün Bayfidan
Methoxyfenozyde 1 gün Prodigy Triadimefon 1 gün Bayleton-Korleton
Navaluron 2 gün Rimon Trichoderma Harzianum Rifai Strain KRL-AG2 1 gün T-22 Planter Box
Parathion 14 gün Folidol-Fosforin Tolclofos-methyl 1 gün Rizolex
Phosphamidon 14 gün Dimekron-Famidon Trifloxystrobin 1 gün Flint
Primiphos-methyl 14 gün Actellic Triflumizole 1 gün Trifmine-Rocket
Pyrimidifen 1 gün Miteclean Triforine 1 gün Sarpol
Primicarb 1 gün Primor-Panzher Vinclozolin 1 gün Ronilan
Propargite 1 gün Comite-Omite      
Pymetrozine 1 gün Plenum-Chess      
Pyridaben 2 gün Sanmite-Spider      
Pyridalyl 1 gün Sumipleo      
Pyripoxfen 1 gün Admiral      
Spinosad 1 gün Laser      
Spirodiclofen 1 gün Envidor      
Spiromesifen 1 gün Oberon      
Spirotetramat 2 gün Movento      
Tau-fluvalinate 1 gün Mavrik      
Tebufenpyrad 12 saat Masai      
Teflubenzuron 14 gün Nomold      
Tetradifon 1 gün Tedion-Tetrafon      
Thiamethoxam 25 gün Actara      
Thiocyclamhyrogeneoxalate 1 gün Evisect      
Thiometon 15 gün Ekatin      
NEMATİSİTLER          
Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim      
Carbosulfan 30 gün Furadan      
Cudasafos 2 gün Rugby      
Ethoprophos 10 gün Mocap      
Fenamiphos 21 gün Nemacur-Nemaphos      
Fosthiazate 1 gün Nematorin      
 

 

1 Kovanda yaklaşık 75-80 adet arı mevcuttur.

 

SORU VE CEVAPLARLA BOMBUS ARILARININ KULLANIMI

Soru: Kovanda bulunan polen ve şurup arıya verilmeli mi?

Cevap: Kovanda size verilen şuruplukta bulunan şurup Kavun ve Karpuz serası hariç kapatılmamalıdır. Polen direkt olarak arılara veilmemeli verilirse arılar polen toplamak için serayı gezmezler yani çalışmazlar , polenin kovana koyulma amacı arıları sıcaklık artışı ya da ilaçlama için seradan uzaklaştırdığımızda verilmesidir. 

 

Soru: İlaçlama yapacağım zaman kovanı ne yapmalıyım?

Cevap: İlaçlamaya başlamadan önce kovan sera dışarısına çıkarılmalıdır. Kovan 1 günden fazla çalışmadan beklerse polen takviyesi yapılmalıdır.

 

Soru: Arılara zararlı ilaç kullanılmış ve  ilacın bekleme süresi dolamdan kovan seraya konulmuş ise ne yapmalıyım?

Cevap: Kovan zarar görmüş olabilir bu durumda yerine yeni kovan konulmalıdır.

 

Soru: Kovanı nasıl yerleştirmeliyim?

Cevap: Kovan üzerine direkt güneş ışığı gelmeyecek şekilde seranın iyi hava alan bölümüne yerden biraz yüksek konumda düz bir zemine yerleştirilmelidir.

 

Soru: Arıların çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?

Cevap: İlk olarak kovanın içini ve seranızı kontrol ediniz. Kovanda fazla polen olabilir, polen takviyesi yapmayınız. Şurupluktaki fitile arılar rahatça ulaşmalıdır (Bunun kontrolünü yapınız)

Fitilin üzeri kuruduysa tersine çeviriniz , şurup bitmiş ise dolusu ile değiştiriniz.

Eğer serada farklı çeşit ürün var ise bunların arasından arıların geçemeyeceği şekilde tül çeviriniz. Çiçeklerdeki polen durumunu kontrol ediniz.

Sera içerisindeki düşük ve yüksek sıcaklıklarda çiçeklerde polen oranı çok zayıftır. Bundan dolayı arılar çalışmayabilir.

 

Soru: Sera içerisindeki optimum nem ve sıcaklık ne olmalıdır? Düşük ve yüksek sıcaklıklarda ne yapmalıyım.

Cevap: Bombus arı kovanı içindeki işçi arıların en iyi çalıştıkları sıcaklıklar 16-28 °C dir. Yaz aylarında sera içi sıcaklık 30 °C yi aştığında zamanlarda kovan seradan alınıp akşam serin saatlerde tekrar kovana konulmalıdır. Mutlaka Sıcak hava koşullarında sera içerisindeki nemi yükseltmek amacıyla azar azar sık sulama ve bitki sıra aralarına sulama suyu verilmelidir. Soğuk kış dönemlerinde sıcaklığın 6 °C nin altına düştüğü durumda kovanı seradan alınız. Özellikle gece ısıtmalarına önem verilmeli sıcaklık mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalıdır. İyi ısıtmalı seralarda arı aktivitesi ve ömrü çok daha yüksektir.

 

DİKKAT!!! Herhangi bir sel baskını, fiziksel ( Karınca fare gibi her türlü canlı) ve kimyasal tahribatlardan firmamız sorumlu değildir.

Arılar kendilerini tehlike durumunda hissetmesi sonucunda sizi sokabilir. Bu durumdan kaynaklanacak alerjik durumlarda direkt doktorunuza başvurunuz.

 

Teslimat tarihleri ile ilgili satış temsilcilerimiz sizinle irtibata geçecektir.

 

 

 

 

İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER FUNGUSİTLER
Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim
Abamectin 1,5 gün Agrimec-Torpedo Azoxystrobin 1 gün Quadris
Acetamiprid 2 gün Mospilan-Mostar Bakır oksiklorür 1 gün TriMiltox-Gunner
Aceqiunocyl 1 gün Kanemite Benomyl 1 gün Benlate-Çekomil
Acrinathrin 3 gün Rufast Boscalid 1 gün Signum
Amitraz 1 gün Trazam-Teomin Buprimate 1 gün Nimrod
Azinphos-methyl 30 gün Gusathion-Methazin Captan 1 gün Captan-Agrocaptan
Azocylotin 2 gün Perobal-Akarit Carbendazim 1 gün Deresol-Bavistin
Bacillus thuringiensis 1 gün Agree Chlorothalonil 1 gün Daconil-Bravo
Beta-cyfluthrin 20 gün Bulldock Copper-oxycloride 1 gün Cupravit
Bifenazate 1 gün Floramite Cyflufenamid 1 gün Sanga
Bromoprophylate 1 gün Neoron-Frongo Cymoxanil 1 gün Curzate-Devil
Buprofezin 1 gün Applaud Cyprodinil-fludioxonil 1 gün Switch
Carbaryl 3 gün Hektavin Difenocazole 1 gün Score-Divident
Carbosulfan 30 gün Avantaj Dimethomorp+MZ 1 gün Acrobat
Chlorantraniliprole+Abamectin 2 gün Voliam Targo Diniconazole 1 gün Spotless
Chlofentezine 1 gün Apollo Dinocab 1 gün Karathane
Chlorfenvinphos 2 gün Birlane Dodine 1 gün Dodin-Fudine
Chlorpyrifos-ethyl 15 gün Dursban-Karbon Famaxadon+Cymoxanil 1 gün Equation pro
Chlorpyrifos-methyl 15 gün Reldan Fenbuconazole 1 gün Indor
Chlorofluazuron 2 gün Atabron-Atagol Fanhexamid 1 gün Teldor
Chlorantraniliprole 1 gün Altacor Fludioxinil 1 gün Maxim-xl
Cyantraniliprole 1 gün CİRCADEN Folpet 1 gün Folpan-Speel
Cypermethrin 15 gün Imperator-Arrivo Fosethyl - aluminium 2 gün Aliette-Veliyette-Plant
Cyromazine 1 gün Trigard-Bestgard Hexaconazole 1 gün Anvil-Antak
Deltamethrin 3 gün Decis-Deltarin Hymexazole 1 gün Tachigaren-Bestgaren
Diafentiuron 3 gün Polo-Diapol İmazalil 1 gün Magnate-Magellan
Diazinon 25 gün Basudin-Hezudin İprodione 1 gün Rovral-Bestal
Dichlorophos 3 gün DDVP Kressoxin-methyl 1 gün Candid
Dicofol 1 gün Keltane-Hektane Kükürt 1 gün Thiovit-Kumulus
Dimethoate 20 gün Rogor-Poligor Mancozeb 1 gün Didhane M45-Dikoten
Emamectin Benzoate 3 gün Proclaim Mancozeb+Metalaxyl 1 gün Ridomil-Micros'm
Endosulfan 15 gün Thiadon-Korsulfan Maneb 1 gün Didhane M22-Agroneb
Esfenvalarate 15gün Sumigold Metalaxyl 1 gün Ridomil-Planet
Ethiofencarb 2 gün Croneton Metiram 1 gün Polyram
Etoxazole 3 gün Zoom Metiram+cymoxanil 1 gün Curzeb
Fenazaquin 1 gün Totem-Magister Minoetadine 1 gün Belkute
Fenbutatin-oxide 1 gün Torque-Dark Myclobuthanil 1 gün Systane-Külhane
Flonicamid 1 gün Teppeki Nuarimol 1 gün Trimidal
Flubendiamide 1 gün Takumi - Tunga Oxadixyl+mancozeb+cymoxanil 1 gün Ripost'm
Heptenophos 2 gün Hostaquick Oxadixyl+mancozeb 1 gün Sandofan
Hexythiazox 1 gün Nissorun-Yoksorrun Penconazole 1 gün Topas-Kopuz
İmidacloprid 35 gün Confidor Procymidone 1 gün Sumiscilex-Toronaga
İndoxacarb 4 gün Avaunt-Steward Propamocarb 1 gün Previcur-Milencur
Lambda-cyhalotrin 15 gün Karate-KungFu Propineb 1 gün Antracol-Enercol
LambdaCyhalotrinBuprofezin 15 gün Karapp-Kungapp Tebuconazole 1 gün Folicur-Raxil
Lufenuron 2 gün Match Thiophanate-methyl 1 gün Enovitsüper
Malathion 15 gün Malathion-Hekthion Thiram 1 gün Pomarsol-Cekuram-Kortiram
Methomyl 8 gün Lannate-Pilar Triadimenol 1 gün Bayfidan
Methoxyfenozyde 1 gün Prodigy Triadimefon 1 gün Bayleton-Korleton
Navaluron 2 gün Rimon Trichoderma Harzianum Rifai Strain KRL-AG2 1 gün T-22 Planter Box
Parathion 14 gün Folidol-Fosforin Tolclofos-methyl 1 gün Rizolex
Phosphamidon 14 gün Dimekron-Famidon Trifloxystrobin 1 gün Flint
Primiphos-methyl 14 gün Actellic Triflumizole 1 gün Trifmine-Rocket
Pyrimidifen 1 gün Miteclean Triforine 1 gün Sarpol
Primicarb 1 gün Primor-Panzher Vinclozolin 1 gün Ronilan
Propargite 1 gün Comite-Omite      
Pymetrozine 1 gün Plenum-Chess      
Pyridaben 2 gün Sanmite-Spider      
Pyridalyl 1 gün Sumipleo      
Pyripoxfen 1 gün Admiral      
Spinosad 1 gün Laser      
Spirodiclofen 1 gün Envidor      
Spiromesifen 1 gün Oberon      
Spirotetramat 2 gün Movento      
Tau-fluvalinate 1 gün Mavrik      
Tebufenpyrad 12 saat Masai      
Teflubenzuron 14 gün Nomold      
Tetradifon 1 gün Tedion-Tetrafon      
Thiamethoxam 25 gün Actara      
Thiocyclamhyrogeneoxalate 1 gün Evisect      
Thiometon 15 gün Ekatin      
NEMATİSİTLER          
Etkili Madde Bekleme
 Süresi
Ticari isim      
Carbosulfan 30 gün Furadan      
Cudasafos 2 gün Rugby      
Ethoprophos 10 gün Mocap      
Fenamiphos 21 gün Nemacur-Nemaphos      
Fosthiazate 1 gün Nematorin