Stabil Ph 1Lt

Marka
Ürün Kodu : ORGSG24
Model


PAYLAŞ

Garanti Edilen İçerik W / W
ÖZEL PH DÜZENLEYİCİ ASİT KOMPLEKSİ 100
 

ÜRÜN DETAYI

SU PH DÜZENLEYİCİSi

1. pH nedir, nasıl ölçülür?

pH: bir solusyonun hidrojen iyonkonsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar asit veya bazik olduğunugösterir. Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.

Dijital pH metreler en kullanışlıolandır. Kağıt çubuklar hassas değildir.

 

2. Sulama ve ilaçlama sularınınpH’ının yüksek olması neden önemlidir.

Suda yüksek pH bitkisel üretimisınırlayan bir faktör olabilir.

Sulama suyunun ve yetiştirmeortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko,bakır gibi mikrobesin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecedeazaltabilir

3. Suyun pH’ını düşürmek içinne yapmalıyız?

Bunun için piyasada birçok ürünsatılmaktadır. Ancak, sitrik asit (limon tuzu), fosforik asit, nitrik asit,sülfürik asit gibi asitler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlarınseçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.Sitrik asit hariç diğer asitler aynı zamanda bitki besini (fosfor, azot vekükürt) sağlarlar.

Sitrik asit hem ucuz olması hem degüvenli olması nedeniyle bunların içinde en iyisidir.

Ayrıca, MAP gübresi hem pHdüşürücü hem de yaprak gübresi olarak da iyi bir seçimdir.

 

4. Suyun pH’ı her zaman asit miolmalı?

Özellikle metal içeren bakırlıfungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksidvb.)Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyukarıştırmamalıyız.Çünkü, metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksiteyapma riski de artar.  

 

Sonuç:

İlaçlama suyunun pH’ını 5.5-6.5aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik vekolay yoludur.

 

birilacın pH’sı 7.5 olan sudaki yarı ömrü 15 dakika olsun. 100 lt suya 200 gr ilaçdozunda kullanılması tavsiye ediliyor olsun. Bu 100 lt suya 200 gr ilaçkarıştırdıktan 15 dakika sonra ilacın %50’si, yani 200 gr ilacın 100 gr’ıparçalanır, geriye suyun içinde 100 gr su kalır. Benzer biçimde 15 dakika dahageçerse, kalan 100 gr ilacın yarısı daha parçalanır ve %75’i (150 gr ilaç)parçalanmış olur. 200 gr sağlam ilacın %25’i kalır. Yani ilaçlı su içindekisağlam ilaç 50 gr’dır. Kısaca ilaç suya karıştırıldıktan itibaren, yarım saatsonra bitkilere uygulanacak olursa, 200 gr doz yerine 50 gr doz uygulanmışolur. Bu da, zararlıyı yok etmez, hem 150 gr parçalanan ilaç hem de 50 gr kalansağlam ilaç işe yaramamış olur. İlaca verilen para harcanan emek ve zaman boşagitmiş olur.

Bu durumda ilacın alkali hidrolizini-ilacın parçalanmasını önlemek için, suyailaç karıştırmadan (suyun pH’sı alkali nitelikte ise) önce, suyun pH’sınıdüşüren zayıf asit tampon özellikli yardımcı maddeler suya karışıtırılarak, pHdüşürülür. Daha sonra suya ilaç karıştırılır. Böylece ilaç korunmuş,

-Parçalanan ilacın bedeli kadar para, emek, zaman boşa gitmemiş olur,

-Düşük dozda ilaç kullanılarak, etkisi düşük ilaç kullanımı önlenmiş olur,

-İlacın zararlıya karşı en yüksek etkiyi göstermesi sağlanmış olur.

 

Not: Bu ürüne ait açıklamalar ve ürün içerikleri üretici firmanın kendisinden alınmıştır.